|  |  | 

HISTORIA SALONITANA + ZP Izdvojeno

Uskoro konferencija o valorizaciji starohrvatske baštine od Tomislavgrada do Nina i Solina!

 

Predstavnici Udruge „Toma Arhiđakon“, koja već cijelo desetljeće provodi različite aktivnosti s ciljem popularizacije i prezentacije starohrvatske prošlosti i arheoloških lokaliteta šireg splitskog područja – uključujući i višegodišnji projekt arheološkog turizma „Regnum Croatorum“, će u petak, 14. travnja 2023. godine, sudjelovati na konferenciji o zaštiti i valorizaciji starohrvatske baštine od Nina i Solina do Tomislavgrada. Konferencija se održava u prostoru hotela „Salona Palace“ (Ulica don Frane Bulića 87) u Solinu od 09,00 do 12,30 sati.

Udruga „Toma Arhiđakon“ u suradnji s povijesnom postrojbom „Kliški uskoci“ već cijelo desetljeće provodi različite aktivnosti u okviru popularizacije i prezentacije starohrvatske prošlosti i arheoloških lokaliteta šireg splitskog područja: sudjelovanje povijesne postrojbe „Praetoriani Croatorum“ prilikom uprizorenja Zvonimirove krunidbe na lokalitetu „Šuplje crkve“ (8. listopada 2018. i 2019.) te prilikom postrojavanja za svečani mimohod u čast kraljici Jeleni „Slavnoj“ u Solinu (8. listopada 2020. i 2022.).

Naime, kako organizatori (Turistička zajednica grada Solina u suradnji s gradom Solinom) navode 14. travnja će se održati jednodnevna konferencija pod nazivom „Putevima kraljevskih gradova“ koja za cilj ima prezentirati starohrvatsku baštinu kraljevskih gradova, odnosno područja gradova i općina koje su 2015. godine potpisale Povelju o prijateljstvu i suradnji „5 hrvatskih kraljevskih gradova“ (Solina, Knina, Nina, Biograd na Moru, Tomislavgrada). Također, istu povelju (o uspostavi prijateljstva i suradnje „6 hrvatskih kraljevskih gradova“) su 2017. godine potpisali i predstavnici grada Šibenika. Konferencijom, koja će biti održana ovaj tjedan u Solinu, želi se ukazati na važnost zaštite i valorizacije starohrvatske kulturne baštine navedenih lokaliteta. Tako će program konferencije, uz pojedina izlaganja, uključiti i panel diskusiju koja će okupiti (grado)načelnike navedenih gradova i općina uz središnju temu: „Izazovi u zaštiti i valorizaciji starohrvatske baštine kraljevskih gradova“:

Za sve zainteresirane ulaz je slobodan uz prethodnu najavu na e-mail adresu Turističke zajednice grada Solina: tz@solin-info.com – najkasnije do srijede 12.travnja 2023.

Udruga studenata povijesti „Toma arhiđakon“ – ISHA Split

mm

ABOUT THE AUTHOR

Mate Božić je autor i povjesničar: sudjelovao u pokretanju filozofsko-teološkog časopisa „Odraz“ i historiografskog časopisa „Pleter“, kao i Udruge studenata povijesti „Toma Arhiđakon“. Koordinator je projekta arheološkog turizma „Regnum Croatorum“ te (ko)autor sveučilišnog udžbenika iz heraldike, niza znanstvenih studija i članaka historiografsko-heraldičke tematike. Saznanja prezentira u okviru Škole heraldike i Male škole filozofije (povremeno održavane u Klisu i Solinu) te u kolumnama na web- portalima, uključujući i SolinLive.com.