|  |  |  | 

Grad Solin Vijesti ZP Izdvojeno

Vijeća za prevenciju – Pregled sigurnosnih pokazatelja

Pregled sigurnosnih pokazatelja Vijeća za prevenciju od 1.1. do 31.3. 2016.

Sistematizirani i grafički obrađeni podaci ukazuju na aktualne trendove kriminaliteta i neprihvatljivih ponašanja na razini mjesnog odbora. Zanimljivi podaci korisni su i kao podloga za planiranje aktivnosti vijeća mjesnih odbora u suradnji sa građanima, udrugama i institucijama.

izvor(i): Grad Solin

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL