|  |  |  | 

Grad Solin Vijesti ZP Izdvojeno

Provjera plana evakuacije u OŠ Don Lovre Katić

DVD Solin u suradnji sa O.Š. “Don Lovre Katić” organizirao je provjeru provođenja plana evakuacije učenika i nastavnika iz prostorija škole. U vježbi su sudjelovali i vatrogasci iz DVD Vranjic.

– vježba je protekla po planu i na zadovoljstvo svih prisutnih, a iste akcije su u planu za sve ostale škole na području Grada, izjavio je predsjednik vatrogasnog društva Solin Mario Matijaš.

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u