|  |  |  | 

Grad Solin Vijesti ZP Izdvojeno

Provjera plana evakuacije u OŠ Don Lovre Katić

DVD Solin u suradnji sa O.Š. “Don Lovre Katić” organizirao je provjeru provođenja plana evakuacije učenika i nastavnika iz prostorija škole. U vježbi su sudjelovali i vatrogasci iz DVD Vranjic.

– vježba je protekla po planu i na zadovoljstvo svih prisutnih, a iste akcije su u planu za sve ostale škole na području Grada, izjavio je predsjednik vatrogasnog društva Solin Mario Matijaš.

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL