|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

Nepotpunosti pješačke staze u Solinu, kritika građana dobiva odjek

 

Prije i poslije naše kritike

U našem foto komentaru dana na FB Solin Live, 22. travnja, građani su podijelili svoje stavove o kvaliteti izvedenih radova u Solinu, posebno ističući nedostatke u izgradnji pješačke staze u ulici Put Majdana kod OŠ don Lovre Katića. Kritike su usmjerene prema gradonačelniku Daliboru Ninčeviću i lokalnoj upravi, postavljajući pitanje njihove sposobnosti da osiguraju kvalitetu javnih radova.

Građani su izrazili nezadovoljstvo nedostatkom rubnjaka za kolica duž pješačke staze, ističući da takva greška otežava pristup osobama s invaliditetom i roditeljima s djecom u kolicima. Osim toga, spomenut je i problem položaja stupova duž staze, koji su smetnja pješacima te su izazvali ozbiljne sigurnosne zabrinutosti.

Unatoč javnim pritužbama, gradonačelnik Ninčević i dalje nije adekvatno odgovorio na ove nedostatke, što je rezultiralo produljenim periodom nezavršenosti radova. Dok je jedan od stupova pomaknut, nedostatak rubnjaka za kolica još uvijek nije riješen, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo među građanima.

Loše odrađeni radovi krpanja stare lokacije stupa predstavlja potencijalnu opasnost za pješake.

Ova situacija naglašava važnost transparentnosti i odgovornosti lokalne uprave u odnosu na javne projekte. Građani imaju pravo zahtijevati kvalitetne i pristupačne javne infrastrukture, a njihove kritike trebaju biti pažljivo razmatrane i adekvatno adresirane od strane nadležnih institucija.

Nadamo se da će ova javna rasprava potaknuti lokalnu upravu na brže i učinkovitije rješavanje nedostataka u izvedbi javnih radova te da će se ubuduće više pažnje posvetiti potrebama i zahtjevima građana kako bi se osigurala bolja kvaliteta života u gradu Solinu.

mm

ABOUT THE AUTHOR

Vlasnik Solin Live portala...