|  | 

Grad Solin

Najava 20. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

 

Dana 31. ožujka 2020. godine (utorak) u 11.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

1.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj 2019.godine – prosinac 2019. godine
2.Prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Solina za 2019. godinu
3.Prijedlog Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području grada Solina u 2019. godini
4.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina
5.Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
6.Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl.ing.el., v.r.

Prijedloge zaključaka, izvješća, odluka 20. sjednice Gradskog vijeća grada Solina možete pogledati OVDJE

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u