|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

Kršenje Zakona o sportu: Otvoreno pitanje za predsjednika NK Solin Ivicu Rakušića i predsjednika gradskog vijeća Grada Solina dr. Zdravka Perku

 

U svjetlu rastuće zabrinutosti oko poštivanja Zakona o sportu, postavljamo otvoreno pitanje predsjedniku Nogometnog kluba Solin, Ivici Rakušiću, i predsjedniku gradskog vijeća Grada Solina, dr. Zdravku Perku. Glavno pitanje koje ih želimo pitati jest: Kršite li Zakon o sportu, članak 112., stavak 1. i 2.?

Zakonski okvir: Članak 112. Zakona o sportu

Članak 112. Zakona o sportu jasno definira zapreke za obavljanje poslova upravljanja u sportskom klubu. U prvom stavku, zakon propisuje da ista fizička osoba može biti ovlaštena za zastupanje ili vođenje poslova, član uprave, nadzornog tijela, upravnog tijela ili izvršni direktor samo u jednom sportskom klubu u istom sportu. Drugim riječima, osoba koja obnaša navedene funkcije u jednom klubu ne smije imati sličnu ulogu u drugom klubu istog sporta.

U drugom stavku, zakon dodatno pojašnjava tko ne smije biti ovlašten za zastupanje ili vođenje poslova, član uprave, nadzornog tijela ili izvršni direktor sportskog kluba. To su osobe koje su pravomoćno osuđene za određena kaznena djela, osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak za kazneno djelo na štetu djeteta ili maloljetnika, te osobe koje su članovi upravljačkog tijela ili dioničari drugog sportskog kluba u istom sportu.

Pitanje za Ivicu Rakušića i dr. Zdravka Perku

Ivica Rakušić kao predsjednik NK Solin i dr. Zdravko Perko kao predsjednik NK Sloga, (ujedno i član skupštine NK Solin, suočeni su s pitanjem poštivanja ovih zakonskih odredbi.)

Konkretno, postavljamo im sljedeća pitanja:

1. Poštujete li odredbu da ista fizička osoba može imati ovlaštenu funkciju samo u jednom sportskom klubu u istom sportu?

2. Jeste li ili ste bili članovi upravljačkog tijela, dioničari ili imate neku drugu ovlaštenu ulogu u drugom sportskom klubu u istom sportu?

Važnost transparentnosti i poštivanja zakona

Poštivanje Zakona o sportu ključ je za osiguranje transparentnosti i etičkog upravljanja sportskim klubovima. Kršenje ovih zakonskih odredbi može dovesti do ozbiljnih posljedica ne samo za pojedince uključene u upravljanje, već i za sam klub i zajednicu koju predstavljaju. Stoga je ključno da odgovorne osobe budu otvorene i transparentne u pogledu svog položaja i aktivnosti unutar sportskih organizacija.

Zaključak

Očekujemo jasne i konkretne odgovore od Ivica Rakušića i dr. Zdravka Perka kako bi se razjasnila situacija i osiguralo da se Zakon o sportu poštuje u cijelosti. Ova pitanja nisu samo pravne prirode, već i moralne i etičke, jer sport igra ključnu ulogu u društvu i kao takav mora biti vođen odgovorno i pošteno. Transparentnost u upravljanju sportskim klubovima neophodna je za očuvanje integriteta i povjerenja u sportske institucije.

mm

ABOUT THE AUTHOR

Vlasnik Solin Live portala...