|  | 

Grad Solin

Javni natječaj za organizaciju manifestacije „Advent u Solinu 2019. g.“

 

Javni natječaj 
za organizaciju manifestacije „Advent u Solinu 2019. g.“

1. Grad Solin u svrhu organizacije manifestacije „Advent u Solinu 2019. g.“ daje u zakup javnu površinu grada Solina u vremenu od 13. prosinca 2019. – 6. siječnja 2020. godine radi postavljanja božićnih kućica i klizališta na lokaciji Arapovac k.č. 6663 k.o. Solin.

a) Postavljanje božićnih kućica na lokaciji Arapovac k.č. 6663 k.o. Solin

više na Grad Solin.

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u