|  |  |  | 

Komentar dana Komentar Dana ZP Izdvojeno

INVALIDNI PATRLJ

 

 

Foto: Solin Live

Podno Gospina otoka, priko mostića, uz ispišani Glorijet , postoji oveće parkiralište di se mogu smistit gosti koji pohode svete mise ili neka druga bogata događanja na Solinskom litu.

Na tom parkiralištu su ucrtana i tri mista za invalide, jasnom žuton bojon i tabelon koja strogo zabranjuje korištenje “normalnima” i svima koji nemaju jasnu indetifikaciju.

Već tri dana na tim obiljuženim mistima kočoperi se ogromni bager imena “Patrlj”, koji kopa nike jame na drugom dilu, sad ograđenog, parkirališta. To parkiralište ima bar deset puta više slobodnog mista da bi se ovi patrlj parkira.

Rič “patrlj” seže porijeklom iz narječja dalmatinske zagore. Naime, tom riči se obilježava neko invalidno stanje. Recimo stablo koje je presikla bura, kukuruz koji se osušija ili noga koju je izgubija pas, mačka, ovca, a pola ipak visi bez mogućnosti upotribe.

Ne znamo ko je dao ime ovom bageru no nakon ovog parkiranja di mu nije misto slobodan sam reć da se radi o invalidnoj, patrlj, osobi pa mu se može i oprostit ovi skandal pogrešnog parkiranja.

A možda ima onu iskaznicu, vrag bi ga zna.

mm

ABOUT THE AUTHOR

Vlasnik Solin Live portala...

Solin Info

Solin Live na Instagram-u