|  |  | 

Zanimljivosti ZP Izdvojeno

Hrvoje Bubić: Intervju s Zdenko Franjić

 

Zdenko Franjić je čuvena ličnost na hrvatskoj rock sceni, vlasnik ”Slušaj Najglasnije”, prve neovisne glazbene kuće u Hrvatskoj i bivšoj SFRJ. Za Solin Live, Z. Franjić će nam reći nešto o Slušaj Najglasnije, svojoj izdavačkoj kući Bratstvo Duša kao i o izvođačima.

Recite nam o sebi. Vi ste među prvima koji su osnovali svoju, neovisnu diskografsku kuću “Slušaj Najglasnije”, još za vrijeme Jugoslavije. Možete nam reći više o tome, kao i što Vas je motiviralo za pokretanjem vlastite diskografske kuće?

Neznam dal sam prvi i nije mi to važno, al od 1987. nisam stal i čini mi se da je to važno a i nastavil bum u sličnom tonu još ovih par leta koja su mi ostala. Ja sam prvenstveno obožavatelj muzike i svega kaj ide uz nju a slušaj najglasnije! Je hobistička, neformalna, anarhistička, alternativna, amaterska, neovisna, nelegalna, naivna, suburbana, improvizirana, samizdana etiketa.

“Slušaj Najglasnije” je jedna od najpoznatijih diskografskih kuća na svijetu, koja već 30. godina objavljivala razne izođače kao što su Satan Panonski, Majke, Kojoti, Bambi Molesters, Mort itd. Recite nam kako je zapravo voditi takav posao, koje su prednosti i nedostaci, da li ste ikad surađivali s inozemnim diskografskim kućama?

Trudim se da mi to nebude posel nego uživancija i zajebancija. Surađival sam i sa stranim umetnikima, izdavačkim kučama, fanovima, menađerima itd itd. Mogu dodat i ja još par po meni odličnih i značajnih umetnika i bendova: kodagain, goribor, duo trojica, dječak iz vode, Damir Avdić, machina, marinada, Matej Krajnc, Aleks Cepuš, tehno muda, naporno suicide, lice mista, machine gun, lou profa, babilonci itd itd itd 🙂

Osim što vodite “Slušaj Najglasnije”, Vi se bavite književnošću (imate nekoliko objavljenih zbirki pjesama) kao i glazbom: Lutajući DJ Zdena, Babilonci, Loši Dečki. Molim Vas recite nam nešto o tim projektima.

Osim slušaj najglasnije! Imam i etiketu za knjige i stripove “.Bratstvo duša”. Imam dve moje zbirke pesmica a radim knjige/stripove svima zainteresiranima. Nastupam ko lutajuči dj zdena, ponekad sa lou profom i idem kud me god pozovu i cene moj rad. Ovo leto sam bil u Zadru i Šibeniku a prošlo u zaleđu: Mostar, Široki Brijeg, Imotski, Benkovac. Babilonci imaju preko 20 albuma i večinom su snimljeni za sat dva, najviše kod Hrca (Hrvoje Stančina) doma i kod Mareka i Cara (smrt i čekić) na probama. U zadnje vreme česti sam gost u Koprivnici kod Wilme i Danka (Trava i Užas)

Nedavno ste dobili nagradu za životno dijelo, pa me zanima kako gledate na današnju hrvatsku i inozemnu glazbenu scenu, pošto svi nešto žale za tkz. “zlatnom” prošlošću.

Ti koji se žale su se uvek i žalili i uvek buju se žalili. Moja mama mi je znala reč: “dobar izgovor zlata vredi”, tak i oni.

Za kraj, koji su Vam budući planovi, projekti? Znam da ste došli kao gost udruzi Dadanti 2014.godine u Split.   

Nemam posebnih planova. Nameravam se sa svim tim bavit još par godina. Je bil sam kod vas a volel bi doč opet.

Se čujemo!

Zzz : )

ENGLESKA VERZIJA

Tell us about yourself. You are among the first who found your, own, independent record label “Listen Loudest”, during the time of Yugoslavia. Could you tell us more about that, as well what motivated to start your own record label?

I don’t know am I first, but that is doesn’t matter to me, from 1987. I didn’t stoped and looks that is important, and I will continue in same way in this few years that I got. I am a first of all music lover and everything that goes with it, while Listen Loudest is hobbistic, nonformal, anarhistic, amateur, independent, nonlegal, naive, suburban, improvised, selfdeclared label.

Listen Loudest” is most know record labelon the world, which in 30. years released various artists like Stan Panonski, Majke, Mort etc. Tell us how is like to run such a buisness, what are pros and cons, did you ever collaborated with foreign record labels?

I am trying making that more fun an joke rather than a job. I collaborated with foreign artists, record labels, fans, managers etc etc. I could add some, by my opinion awesome and important artists and bands: Kodagain, Goribor, Duo Trojica, Dječak Iz Vode, Damir Avdić, Machina, Marinada, Matej Krajnc, Aleks Cepuš, Tehno Muda, Naporno Suicid, Lice Mjesta, Machine Gun, Lou Profa, Babilonci etc etc etc 🙂

Among the running the Listen Loudest, you are also a writer (you publish some poems) as well as musician: Lutajući DJ Zdena (Wondering DJ Zdena), Babilonci, Loši Dečki. Please tell us more aobut these projects.

Among the Listen Loudest, I got label for books and comic books Bratstvo Duša (Brotherhood of Souls). I got two books with my poems, while I am doing books/comic books to everybody who is interesed. I perform as Lutajući DJ Zdena, sometimes with Lou Profa, and I am going everywhere when I get invitated and apriciate my work. This summer I was in Zadar, Šibenik, and last summer, in background: Mostar, Široki Brijeg, Imotski, Benkovac. Babilonci has more than a 20. albums, and mostly they are recorded per two hours, at Hrc’s home (Hrvoje Stančina),    and at Marek’s and at Car’s (Smrt I Čekić) on . This last tim, I am often guest in Koprivnica, at Whilma and Danko (Trava I Užas).

You recently get the reward for the lifetime achivment, so I was wondering, how do you look on the croatian and foreign music scene, since everybody    complain for so called “golden “ past.

Those, who who complains,    the will always complain. My mom used say: “Good excuses is worth of gold”,    just like them.

For the end, what are your future plans, projects,? I known that you came as guest on event by Dadanti Association in Split, 2014.

I don’t have any special plans. I am attending    to do with that for few years. Yes, I was guest at your event, and I would love to come again.

See ya!!

mm

ABOUT THE AUTHOR

Student morskog ribarstva u Splitu, član umjetničke udruge Dadanti gdje obavljam funkciju voditelja glazbenog odjela i glumačke družine Banana Split. Bavim se poezijom, glumom, glazbom, novinarstvom i performansima...

Solin Info

Solin Live na Instagram-u