|  |  | 

Zanimljivosti ZP Izdvojeno

Hrvoje Bubić: Interview with Jairo Guedz

 

Jairo Guedz je negadašnji gitarist Sepulture, poznatog metal benda iz Brazila. Za Solin Live reći će nam o ovom kultnom bendu, kao i ostalim projektima.

To begin with, can you introduce yourself to our readers and say something about yourself?

MY NAME IS JAIRO GUEDZ A.K.A JAIRO TORMENTOR GUEDZ. BORN IN 1968 IN THE INNER STATE OF MINAS GERAIS. CAME TO BELO HORIZONTE WHEN I WAS 11 Y.O. TO STUDY IN A CATHOLIC PRIESTS SCHOOL. I STARTED MY CAREER AT 15 Y.O. WHEN I JOINED WITH MY BROTHER AND ANOTHER 2FRENDS TO RELEASE A MERCIFUL FATE TRIBUTE BAND CALLED MANTHAS ! AFTER A COUPLE YEARS I MET THE GUYS FROM SEPULTURA.

You played in Sepultura, at the beginning of their career. Can you tell us more about the very beginnings of Sepultura, how you met the band’s founders, the Cavalera brothers, and what was your reason for leaving Sepultura?

WE HAD THIS KIND OF “TEENAGER´S NEIGHBORHOOD” IN THIS AREA, IN THE CITY OF BELO HORIZONTE. THAT WAS THE PLACE TO GO, IF YOU WANTED TO SEE GIRLS, MUSIC AND GOOD FOOD AND COLD BEER, BACK IN THE 80s. I MET MAX AND IGGOR OVERTHERE IN A MUSIC PUB – THEY CALLED ME AND ASKED ME TO GO TO THEIR REHEARSAL THAT WEEK ! I WENT TO THE REHEARSAL 3 OR 4 DAYS AFTER WE MET AND THAT EXPERIENCE WAS COMPLETELY CRAZY…I RELAY DIDN´T LIKE THEM AT FIRST AUDITION. THEN, THEY ASKED ME TO PLAY SOME RIFFS AND I WAS INVITED TO JOIN THE BAND. THEY´VE GOT MAYBE ONE OR TWO SONGS AT THE TIME, BUT WE STARTED FROM POINT ZERO…THE REASON I LEFT THE BAND WAS 100% BECAUSE OF FAMILY ISSUES AT THE TIME. I WAS PLAYING AND STUDING OTHER KIND OF MUSIC AS WELL. BUT THAT´S OK FOR ME…WE´RE STILL FRIENDS.

Sepultura is a famous band, and you yourself have remained on good terms with the members. A documentary was released on the occasion of the band’s 35th anniversary. What is your view of the legacy of Sepultura?

I THINK THEY´RE ONE OF THE MOST SUCCESSFULY BANDS ON THIS PLANET. NOT ONLY IN THE METAL MARKET BUT AS ARTISTS AND MUSICIANS. I KNOW FROM WHERE WE CAME FROM, HOW IT WAS IN THE BEGINNING AND ALSO OUR(AND THEIR) BATTLES. SO, EVERY BATTLE, WAR, EVERY STRUGGLE WE FOUGHT (AND ALSO ANDREAS AFTER ME) GIVES SEPULTURA THE NAME AND THE LEGACY THEY DESERVE

After Sepultura, you played in bands like The Mist, Eminence, Overdose. Please tell us more about those bands.

THE MIST WAS ONE OF THE MOST FAMOUS BANDS IN BRAZIL ALSO…BUT THEY WERE DIFFERENT FROM THE OTHER TRASH METAL BANDS FROM THE 80s and 90s. THEY HAD A KIND OF DARK STYLE TAKEN FROM DIFFERENT INFLUENCES FROM THAT TIMES – SISTERS OF MERCY, BAUHAUS, DAVID BOWIE, U2, NICK CAVE, TOM WAITS, ETC – AND AS I ALWAYS LOVE THIS KIND OS MUSIC I JOINED THE BAND IN 1990. THE OTHER BANDS, SUCH AS EMINENCE AND OVERDOSE WERE GREAT TOO. I HAD LEARN A LOT WITH THOSE BANDS.

In addition to music, is there anything else you do besides music?

I AM A SECOND WORLD WAR ENTUSIAST. LOVE BOOKS AND MOVIES CONCERNING TO THIS ISSUE. I MAKE SOME MINIATURES FROM THE WW2 ALSO, DIORAMAS, ETC. I ALSO READ BOOKS CONCERNING TO RELIGIOUS HISTORY AND PERSONALITIES AND HAVE MY WRITER SIDE TOO. MAYBE I WILL PUT SOME BOOKS ON THE MARKET ONE DAY.

You recently formed a new band, The Troops Of Doom, which continues the style of the early stage of Sepultura, while the debut EP Rise Of Heresy itself has received praise from critics and audiences alike. Could you tell us more about The Troops OF Doom?

WELL, WE STARTED THE BAND DURING THIS PANDEMIC TIMES. WE ALSO LIVE IN DIFFERENT STATES IN THE COUNTRY, WHICH MAKES ALMOST IMPOSSIBLE FOR US TO JOIN THE BAND FOR PICTURES AND REHEARSAL OR RECORDING SESSIONS.WE HAD DEVELOP A WAY OF WORKING ON THIS PATH, SO WE COULD RECORD AND MAKE PHOTOS AND ALL KINDS OF MEDIA. BRAZIL IS A VERY LARGE COUNTRY, WE ARE A THOUSAND MILES AWAY ONE FROM ANOTHER IN THE BAND, SO WE HAVE TO WORK LIKE THIS. AND IT WAS GREAT COS´WE ALREADY HAVE TWO EPs AND SOME VIDEOS ALSO, PEOPLE ARE LOVING IT, AND THE INFLUENCES ARE THE SAME OLD SCHOOL INFLUENCES THAT I HAD IN THE 80s WHEN I WAS PLAYING WITH SEPULTURA. THE TROOPS OF DOOM IS A BRAND NEW DEATH THRASH METAL BAND PLAYING THE OLD SCHOOL MUSIC – WE DO NOT WANT TO SHOW ANYTHING NEW OR MODERN TO OUR FANS – WE ARE DOING WHAT WE DID IN THE 80s.

As for the end, what are your future projects, plans with The Troops Of Doom? What would you recommend to our readers?

WELL, PLEASE FOLLOW US ON OUR WEBSITE, FACEBOOK, YOUTUBE CHANNEL AND INSTAGRAM PROFILE TO GET UPDATED WITH OUR NEWS AND PRODUCTS. WE INTEND TO START OUR FIRST EUROPEAN TOUR NEXT YEAR (2022) AND AFTER THOSE TWO ALBUMS (EPs) WE ARE WORKING ALREADY ON OUR FULL ALBUM, TO BE RELEASED IN THE NEXT SEMESTER. THANK YOU AND YOUR READERS FOR ALL THE SUPPORT.

HRVATSKI PRIJEVOD

Možete li se za početak predstaviti našim čitateljima i reći nešto o sebi?

ZOVEM SE Jairo Guedz A.K.A Jairo TORMENTOR Guedz. Rođen 1968. U unutrašnjoj državi Minas Gerais. Došao sam u Belo Horizonte kad sam imao 11 godina kako bi pohađao u katoličkoj svečeničkoj školi. Karijeru sam počeo s 15 godina kad sam se pridružio s bratom i s drugim frendovima da osnujemo Mercyful Fate tribute bend zvanu MANTHAS! Nakon par godina upoznao sam momke iz Sepulture.

Sviralo ste u Sepulturi, na početku njihove karijere. Možete li nam reći nešto više o samim počecima Sepulture, kako ste upoznali osnivače benda, braću Cavalera i koji je bio vaš razlog napuštanja Sepulture?

Imali smo ovu vrstu „tinejđerskog susjedstva“ u ovoj oblasti, u gradu Belo Horizonte. To je bilo mjesto izlazaka, ako ste željeli vidjeti djevojke, glazbu i dobru hranu i hladno pivo, tamo u 80 -tima godina. U glazbenom pubu sam se povezao s Maxom i Iggorom (braća Cavalera, osnivači benda, op.prev.) – Zvali su me i zamolili da taj tjedan idem na njihovu probu! Otišao sam na probu 3 ili 4 dana nakon što smo se upoznali i to iskustvo je bilo potpuno ludo … Smatram da im se nije svidjelo na prvoj audiciji. Tada su me zamoli da odsviram neke rifove i bio sam pozvan da se pridružim bendu. Moguće da su bile jedna ili dvije pjesme u toku, ali smo počeli od nule … Razloz zašto sam napustio bend bili su 100% zbog obiteljskih razloga. Svirao sam i proučavao i drugu glazbu. Ali to mi je u redu … još smo prijatelji.

Sepultura je poznati bend, a i sami ste ostali u dobrim odnosima s članovima. Dokumentarni film je objavljen povodom 35. godišnjice benda. Kako gledate na nasljeđe Sepulture?

Mislim da su oni jedan od najuspješnijih bendova na ovoj planeti. Ne sam u krugovima metala već umjetnici i glazbenici. Znam odakle smo došli, kako je bilo na početku i također naše (i njihove) bitke. Pa svaka bitka, rat, svaka borba kojom smo se uspili (i također Andreas poslje mene,(A. Kisser, gitarist koji je ga je zamjenio, op.prev.) ) daje Sepulturi ime i nasljeđe koje zaslužuju.

Nakon Sepulture svirali ste u bendovima poput The Mist, Eminence, Overdose. Recite nam nešto više o tim bendovima.

The Mist je bila jedan od najpoznatijih bendova u Brazilu … Ali bile su drugačije od ostalih thrash metala iz 80 -ih i 90 -ih. Imali su neku vrst mračnog stila preuzet od različiith utjecaja iz toga vremena – Sisters Of Mercy, Bauhaus, David Bowie, U2, Nick Cave, Tom Waits, i tako dalje – a ja sam uvijek volio ovaku vrstu glazbu. Pridužio sam se bendu 1990. Ostali bendovi, kao što su Eminnce i Overdose su također bili sjajni. Morao sam naučiti dosta s tim bendovima.

Uz glazbu, da li se bavite s nečim osim glazbe?

Ja sam entuzijast Drugog svjetskiog rata . Ljubavne knjige i filmovi u vezi s ovom tematikom. Izrađujem neke miniature iz Drugog svjetskog rata, diorame i sl. Čitao sam knjige u vezi s povijesti religije i osobnostim, a imam i spisateljsku stranu. Možda ću jednog dana neke knjige objaviti.

Nedavno ste osnovali novi bend, The Troops Of Doom, koji nastavlja stil rane faze Sepulture, dok je sam debi EP Rise Of Heresy dobio pohvale i od kritike i od publike. Možete li nam reći nešto više o The Troops OF Doom?

Dobro, započeli smo bend u ova pandemijska vremena. Živimo također u različitim državama u zemlji (Brazil, op.prev.), što nam je skoro nemoguće pridružiti se bendu za slike i probu ili tijekom snimanje. Razvijali smo način rada na ovom načinu, pa da možemo snimiti, uraditi fotografije i sve ostale vrste medija. Brazil je vrlo velika zemlja, mi smo tisućama milja daleko od drugih u bendu, pa moramo raditi ovako. I bilo je sjajno jer smo već imali dva EP -a i neke videozapise, ljudi to vole, a utjecaji su isti ti stari utjecaji u školi koje sam imao 80 -ih godina kada sam se svirao sa Sepulturom. The Troops Of Doom su sjajni novi death metal bend koji svira glazbu stare škole – ne želimo pokazati ništa novo ili moderno našim fanovima – radimo ono što smo radili 80’ima.

Za kraj, koji su tvoji budući projekti, planovi s The Troops Of Doom? Što biste preporučili našim čitateljima?

Pa, molimo vas da nas pratite na našoj web stranici, Facebook -u, YouTube kanal Instagram profilu da budete obaviješteni našim vijestim i proizvodima. Namjeravamo da sljedeću godinu (2022.) započeno svoju prvu europsku turnju, a nakon ta dva albuma (EP-a) već radimo našem dugosvirajuećm albumu, koji će biti sljedećeg polugodišta. Hvala Vam i Vašim čitateljima na svim podršci.

mm

ABOUT THE AUTHOR

Student morskog ribarstva u Splitu, član umjetničke udruge Dadanti gdje obavljam funkciju voditelja glazbenog odjela i glumačke družine Banana Split. Bavim se poezijom, glumom, glazbom, novinarstvom i performansima...