|  |  | 

Zanimljivosti ZP Izdvojeno

Hrvoje Bubić; CLAUDIA CATHARINA INTERVIEW

 

Claudia Catharina je mlada glazbenica glazbenica iz Beča. Za Solin Live govori o sebi, tvrtki Warwick, suradnji s Thompsonom te svom prvom albumu, kao i o spotu za pjesmu Glory.

Možete li nam se za početak predstaviti i reći nešto o sebi?

Ja sam Claudia Catharina, rođena u Beču, također sam odrasla u Beču. Završila sam srednju gimnaziju za glazbu i nakon mature sam studirala nautiku u Rijeci na Pomorskom fakultetu. Istovremeno sam radila na brodu. Diplomirala sam 2021. godine u Splitu, također sam 2021. godine bila kapetanica broda u Istri na jednom trajektu. Od 2021. se ponovno aktivno bavim glazbom; trenutno ne plovim (iako mi nedostaje ponekad). Strašno obožavam mačke. Živila sam godinama u Rovinju, kasnije u Splitu, gdje još uvijek imam stan, ali trenutno živim u Berlinu. Trenuto snimamo prvi album i pišem svoju prvu knjigu.

Dosta dugo se baviš glazbom. Što te motiviralo baviti se glazbom, te što ili koga bi navela pod svoje glazbene utjecaje?

Najveća motivacija mi je bilo slušati orgulje — kao malo dijete sam odlučila da ću i ja svirati taj instrument.
Od svoje 12. godine sam jednom tjednom u gimnaziji na misi svirala orgulje, i na feštama, a to se vodilo pod vannastavnu aktivnost u školi. Radi se o tzv. luteranskoj školi (Evanđelistička Crkva koja slijedi izravno iz reformacijskog pokreta kojeg je utemeljio Martin Luther, op.prev.) koju sam pohađala. Međutim, vjera nije bila moj glavni pokretač, nego onaj osjećaj kad sviraš orgulje; to mi je dan danas najbolji instrument. Moram napomenuti da ga puno bolje sviram nego bas, puno bolje!

Sviraš bas gitaru u Warwick Basses-u, pa bih te zamolio da nam rečeš što te potaklo svirati bas gitaru, te da nam rečeš više o Warwick Basses-u.

Od početka osnove škole pohađam i glazbenu školu, di sam svirala klaviaturu; kasnije u gimnaziji sam prešla na orgulje. Dodatno sam počela svirat kontrabas, jer kao djetetu mi se jednostavno svidjelo što je instrument bio veći od mene. Od 2022. godine sam postala članicom Warwick Artist. Sponzorira me tvrtka Warwick u Markneuheimu u Njemačkoj. Tvrtka Warwick je podružnica tvrtke Framus koja se bavi proizvodnjom glazbene opreme, a Warwick je specijaliziran za sve što se tiče basa; od žica, pojačala, pa do serijskih modela. Također, Warwick sponzorira čuvene glazbenike poput Stu Hamm-a, Roberta Trujilla, Bootsy-ja Collinsa, pa samim time mi je čast i privilegija, kao bas-gitaristici, biti među takvim imenima.

Svirala si Markom Perkovićem Thompsonom. Volio bih da nam rečeš kako si ga upoznala i kako je došlo do suradnje?

Bio je plan svirati sa Thompsonom; jedno vrijeme smo imali neki projekt na kojem smo aktivno surađivali. Međutim, čak je to propalo čim se je njegov sin razbolio, On trenutno ne svira aktivno, odnosno nema nastupe.

Upravo je svježe izišao spot za singl u klubu Kocka u Splitu. Koliko vidim po fotografijama, mogu zaključiti da će biti dobar spot, pa nam reci kako je bilo na snimanju spota?

Spot je snimio Milan Štajer iz Štajner Recordsa iz Splita. Veselo je bilo na snimanju — ekipa, cure, sve je nekako prebrzo prošlo. Snimili smo spot kao koncert; imali smo dosta različitih outfita, te smo snimali iz različitih kuteva. mislim da je ispalo dobro.

Bili ste na turneji sa njemackom bendom Rammstein. Sto ste tamo radili?. Pošto je ipak riječ o svjetski poznatom bendu, možeš li nam reći kakvu angdotu s bendom?

Ja sam bila privat, kao pratnja na turneji.
Iza stage je precizni njemački rad, rad na sekundu gdje otprilike 500 ljudi radi,tipa u kojem trenutku (koji je jako bitan) biti vatreni efekt, kada će publika vidjeti vokalistu ili gitaristu. Ništa u toj situaciji ne smije smetati, pošto je ipak riječ o vatrenim efektima.
Sretna sam bila sto san bila njima na turneji jer sam putovala I vidjela puno interesantnih stvari, gradova, zemalja.

Za kraj, koji su tvoji budući projekti, planovi? Što bi poručila našim čitateljima? Kada bi mogli očekivati tvoj nastup u Splitu, Hrvatskoj?

Moj novi singl je vec objavljen:

https://www.youtube.com/watch?v=6U85TzYuSZU

Uskoro cu objaviti 2 single, Nordsee I Ostsee.

U Hrvatskoj trenutno ne planiramo nastup.

ENGLESKI PRIJEVOD

1. Could you introduce yourself and tell us something about yourself?
I am Claudia Catharina, born in Vienna, and I also grew up in Vienna. I graduated from high school for music, and after graduation I studied Nautical Science in Rijeka at the Maritime Faculty, while simultaneously working on a ship. I graduated in 2021 in Split, also in 2021, i was ship captain in Istria on a ferry. From 2021, but I’m actively involved in music again, I’m not sailing at the moment (although I miss it sometimes). I love cats so much. I lived for years in Rovinj, later in Split, where I still have an apartment, but I currently live in Berlin. We are currently recording our first album, and I am also writing my first book.

2. You have been involved in music for quite a long time. What motivated you to do music, and who are your influences?

My biggest motivation was to listen to the organ, and as a small child I decided that I would also play that instrument.
From the age of 12, I played the organ every week in high school at mass, and at festivals, what was related to the school, it was a private school of the Lutheran faith (the Evangelical Church that follows directly from the reformation movement started by Martin Luther) But it wasn’t my faith that motivated me, but this feeling when you play the organ, it’s still the best instrument for me, and I play it much better than the bass, much better.

3. You play bass guitar in Warwick Basses, so I would like to ask you to tell us what inspired you to play bass guitar, and to tell us more about Warwick Basses.
I’ve been going to music school since the beginning of elementary school, where I played the keyboard, later in high school I switched to the organ. Additionally, I started playing the double bass, because as a child I simply liked that the instrument was bigger than me. I have been a Warwick Artist since 2022, sponsored by Warwick in Markneuheim, Germany. The Warwick company is a subsidiary of the musical equipment company Framus, and Warwick specializes in all things bass; from wires, amplifiers to serial models. Also, Warwick sponsors famous musicians like Stu Hamm, Robert Trujillo, Bootsy Collins, so it is an honor and a privilege for me as a bass guitarist to be among such names.

4. You played with Marko Perković Thompson. I would like you to tell us how you met them and how the collaboration came about?
There was a plan to play with Thompson, for a while we had a project, and we thought of working together, but it fell apart after his son got sick, and he is not playing actively at the moment, he has no performances.

5. The music video for the single was just shot at the Kocka club in Split. As far as I can see from the photos, I can conclude that it will be a good video, so tell us how it was during the recording of the video?

Recorded by Milan Stajer from Stajner Records from Split. It was fun on the set, the crew, the girls, everything went by too fast. We shot the video as a concert, we had different outfits, and we shot from different perspectives, I think the video will turned out great,

6. You have been on tour with the German band Rammstein. What did you do there? Since it’s a world-famous band, can you tell us some anecdotes about the band?
I was on tour for private reasons, as accompaniment.
Behind the stage is precise German work, work per second where approximately 500 people work, the type at which moment (which is very important) there will be a fire effect, when the audience will see the vocalist or guitarist. Nothing should be in the way in that situation, since it is about fire effects after all. I was happy to be with them on tour because I traveled and saw a lot of interesting things.
I am happy that I went on a tour in Summer 2023, i visited a lot of places, countries, cities, i traveled a lot, and met new people.
7. Finally, what are your future projects, plans? What would you say to our readers? When can we expect your performance in Split, Croatia?

We released a new single „Glory“ with a videclip.
https://www.youtube.com/watch?v=6U85TzYuSZU

Soon 2 more songs will be released: Nordsee and Ostsee.o
We are not planning any performance in Croatia right now.

mm

ABOUT THE AUTHOR

Student morskog ribarstva u Splitu, član umjetničke udruge Dadanti gdje obavljam funkciju voditelja glazbenog odjela i glumačke družine Banana Split. Bavim se poezijom, glumom, glazbom, novinarstvom i performansima...