|  | 

Grad Solin

Vijeća za prevenciju kriminaliteta: Pregled sigurnosnih pokazatelja od 1.1. do 30.6.2018.

 

Pod poveznicom Prevencija kriminaliteta objavljena je najnovija publikacija Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina za period 1. siječnja -30. lipnja 2018. godine.

Sistematizirani i grafički obrađeni podaci ukazuju na aktualne trendove kriminaliteta i neprihvatljivih ponašanja na razini mjesnog odbora. Zanimljivi podaci korisni su i kao podloga za planiranje aktivnosti vijeća mjesnih odbora u suradnji sa građanima, udrugama i institucijama.

Pregled sigurnosnih pokazatelja Grad Solin 1.1. – 30.6.2018.

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u