|  | 

Grad Solin

Prijedlozi za nagrade Grada Solina 2018.

 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Odbor za odlikovanja i javna priznanja te imena ulica i trgova
Solin, 2. srpnja 2018.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da građani koji imaju prebivalište na području Grada Solina i udruge građana koje djeluju na području Grada Solina mogu do 15.kolovoza 2018.godine podnijeti prijedloge za nagrade Grada Solina i to:
– osobna nagrada
– kolektivna nagrada
– nagrada za životno djelo
– prijedlog osoba za počasnog građanina Grada Solina.

Prijedlozi s obrazloženjima se upućuju u pismenom obliku Odboru za odlikovanja i javna priznanja te imena ulica i trgova Grada Solina na adresu Stjepana Radića 42, Solin.

Za sve informacije možete se informirati na tel.: 681 551; 681 552

PREDSJEDNIK ODBORA:
Prof.dr.sc. Zdravko Perko v.r.

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u