|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

Okončana trakavica oko Art caffe, Rita obrt za ugostiteljstvo “pobijednik” natječaja

 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora – Art Caffe

Više informacija nalazi se u nastavku teksta:

Više informacija nalazi se u nastavku teksta:

ODLUKA!!!!

U provedenom postupku Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Solina , objavljenog ; na oglasnoj ploči od 3. svibnja 2022. g . , na web stranici Grada Solina od 3. svibnja 2022. g . , u Slobodnoj Dalmaciji dana 3. svibnja . 2022. g . – obavijest , za koji je javno otvaranje ponuda izvršeno dana 18. svibnja 2022. g . , a o čemu je sačinjen zapisnik , pristupilo se pregledu i ocjeni ponuda .

Uvidom u pristigle ponude utvrdeno je kako je na Javni natječaj o zakupu poslovnog prostora Art caffe ” smještenog na dijelu kat . čest . 4817/3 K.O. Solin , upisan u zk.ul. broj 8761 k.o. Solin , oznake katastarske čestice 6377/3 k.o. Solin , anagrafske oznake Ulica grada Vukovara 5a ( bivša Ulica Marka Marulića 5a ) , 21210 Solin , koji se nalazi u prizemlju zgrade objekta i ima zaseban ulaz , pristiglo osamnaest ( 18 ) ponuda .

Nakon provedenog postupka javnog otvaranja pristiglih ponuda Povjerenstvo je pristupilo pregledu i ocjeni sukladno uvjetima i rokovima propisanih Javnim natječajem , o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda .

Prilikom pregleda i ocjena ponuda utvrdeno je da od pristiglih osamnaest ( 18 ) ponuda natječajne uvjete udovoljava njih jedanaest ( 11 ) , dok ih sedam ( 7 ) nije ispunilo natječajem propisane uvjete .

Najviši iznos prihvatljive ponude koja ispunjava sve uvjete Javnog natječaja iznosi 31.446,40 kuna bez PDV – a , ponuditelja Axes d.o.o. , Put Brodarice 6 , 21000 Split , OIB : 93526604832

Među prijaviteljima utvrđene se i osobe koje imaju pravo prednosti temeljem članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br . 121/17 , 98/19 i 84/21 ) te glavi III . , točka 9. Javnog natječaja . ,, Rita ” obrt za ugostiteljstvo , Vrh Visoke 76 , 21000 Split , OIB : 31945231222 pozvana je da se izjasni o prihvaćanju najvišeg ponuđenog iznosa mjesečne zakupnine .

Gospodarski subjekt ,, Rita ” , obrt za ugostiteljstvo iz Splita je dana 13.06.2022 . potpisala Izjavu o prihvaćanju najvišeg ponudenog mjesečnog iznosa zakupnine .

Slijedom gore navedenog za najpovoljnijeg ponuditelja koji ispunjava se natječajem propisane uvjete odabran je : ,, Rita ” obrt za ugostiteljstvo , Vrh Visoke 76 , 21000 Split , OIB : 31945231222 koja je temeljem članka 132 gore citiranog članka Zakona ostvarila pravo prednosti i prihvatila cijenu najviše ponude , a ponuđena cijena najma je 31.446,40 kuna bez PDV – a mjesečno .

S najpovoljnijim Ponuditeljem će se sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora sukladno odredbama Javnog natječaja .

 

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL