|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

Oglas za prikupljanje zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu

 

 

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Solinu

 

OGLAŠAVA

 

prikupljanje zahtjeva za dodjelu na korištenje

 

obiteljskih grobnica na Novom groblju u Solinu

 

Na Novom groblju u Solinu ugovorena je izgradnja ukupno 69 obiteljskih grobnica s dva, četiri i šest ukopnih mjesta.

Obiteljska grobnica iz točke 1. ovog oglasa korisniku se dodjeljuje na neodređeno vrijeme korištenja, odnosno do trajanja groblja, uz uvjet redovitog plaćanja grobljanske naknade.

Zahtjev za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica rješavat će se temeljem utvrđenih kriterija/prioriteta.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica je 8 dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija i na oglasnoj ploči Grada Solina.

Svi podnositelji zahtjeva bit će pravovremeno obaviješteni o rješavanju njihovih zahtjeva u daljnjem roku od 15 dana.

Zahtjevi za dodjelu na korištenje obiteljskih grobnica dostavljaju se na adresu: GRAD SOLIN, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

Više na web stranici Grad Solin

 

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL