|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

ODGOVOR GRADA SOLINA: Bez ikakve diskriminacije, u osnovi su potrebna znanja bliže vezana poljima društvenih znanosti

Stigao odgovor od Grada Solina!!!

Prije tri dana objavili smo članak SKANDAL!!! DISKRIMINACIJA PRI ZAPOŠLJAVANJU U GRADU SOLINU

i poslali sljedeće pitanje na adresu Grada Solina;

Temeljem oglasa za posao kojemu je danas zadnji dan https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=96531070 postavljam sljedeće pitanje.

Pod posebnim uvjetima ste naveli VII stupanj stručne spreme – ……..a) DRUŠTVENOG USMJERENJA

Po kojoj logici su za pisanja EU projekata stručniji učitelji i sociolozi od inženjera elektrotehnike i kemije. 

Odgovor Grada Solina pročitajte u nastavku;

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilnik 0 znanstvenim i umjetni¢kim područjima, poljima i granama definira bliska znanstvena polja i svrstava ih u određena područja.

Nadalje, interni Pravilnici definiraju koje područje znanosti se primjenjuje na određenu vrstu posla. Područje društvenih znanosti podrazumijeva 14 različitih znanstvenih polja.

U natječaju na koji se referirate navedena su dva radna mjesta:

1. Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata financirani EU sredstvima i

2. Viši stručni suradnik za gradnju i projektiranje, oba u Odsjeku za EU fondove.

Rad na EU projektima nije samo pisanje EU projekata, već cijeli niz znanja i aktivnosti koje su nužne za adekvatnu pripremu projektnih prijava i Što je još važnije za učinkovitu provedbu istih. Bez ikakve diskriminacije, u osnovi su potrebna znanja bliže vezana poljima društvenih znanosti, a poglavito ekonomiji, pravu, politologiji, informacijskim i komunikacijskim znanostima i sl, jer je za provedbu projekata između ostalog nužno poznavanje računovodstvenog traga, provedbe javne nabave, ugovaranja i izvještavanja. Samo polje društvenih znanosti ostavlja dovoljno Široki spektar mogućnosti prijave na navedeni natječaj.

Osim navedenog, za radno mjesto suradnika za gradnju i projektiranje traženo je područje tehničkih znanosti koje podrazumijeva 16 znanstvenih polja. Kako u provedbi projekata, ovisno o samom području kojeg pojedini poziv ili odobreni projekt pokriva sudjeluju svi djelatnici navedenog Odsjeka te se znanjima i stručnim sposobnostima međusobno nadogradnju, prethodno stečena znanja iz svih polja i grana predstavljaju prednost i potiču interdisciplinarnost u procesu prijave i kasnije provedbe odobrenih projekata.

2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI Polja:

2.1. Arhitektura i urbanizam

2.2. Brodogradnja

2.3. Elektrotehnika

2.4. Geodezija

2.5. Građevinarstvo

2.6. Grafička tehnologija

2.7. Kemijsko inženjerstvo

2.8. Metalurgija

2.9. Računarstvo

2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

2.11. Strojarstvo

2.12. Tehnologija prometa i transport

2.13. Tekstilna tehnologija

2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

2.15. Temeljne tehničke znanosti

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti

5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI Polja:

5.1. Ekonomija

5.2. Pravo

5.3. Politologija

5.4. Informacijske i komunikacijske znanosti

5.5. Sociologija

5.6. Psihologija

5.7. Pedagogija

5.8. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

5.9. Logopedija

5.10. Kineziologija

5.11. Demografija

5.12. Socijalne djelatnosti

5.13. Sigurnosne i obrambene znanosti

5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti

Srdačno,

GRAD SOLIN

Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

mm

ABOUT THE AUTHOR

Vlasnik, glavni urednik, novinar i fotograf Solin Live portala...

Solin Info

Solin Live na Instagram-u