|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

OBAVIJEST ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA SOLINA

 

OŠ KRALJ ZVONIMIR

Obavijest za roditelje i učenike!

Prvi nastavni dan – ponedjeljak, 7. rujna 2020.

Raspored razreda po smjenama:

A smjena; 1., 3., 5. i 7. razredi

B smjena; 2., 4., 6. i 8. razred

Prvi dan nastave učenici će biti u učionici s razrednicima koji će im dati sve potrebne upute.

PŠ RUPOTINA (osim učenika prvog razreda)

Prvi dan nastave za područnu školu Rupotina (2.R, 3.R, 4.R) je u srijedu, 9. rujna 2020. prema već utvrđenim smjenama.

više na http://www.os-kraljazvonimira.skole.hr/?cal_ts=1530396000

OŠ DON LOVRE KATIĆ 

ORGANIZACIJA NASTAVE

Raspored razreda po smjenama:

A smjena – ujutro: 1., 3., 5 i 7. razredi

B smjena . poslijepodne: 2., 4., 6 i 8. razredi

PRVI NASTAVNI DAN

Ponedjeljak, 7. rujna 2020.

Učenici 1. razreda neće imati svečanu priredbu. Učenike i jednog roditelja učiteljica će dočekati u predvorju škole i to prema sljedećem rasporedu:

  • 1.a u 17 sati
  • 1.b u 17.30 sati
  • 1.c u 18 sati

Učenici od 2. do 8. razreda imat će nastavu prema sljedećem rasporedu:

  • 3. razredi – od 8.15 do 10.15 sati  – ulaz na zapadna vrata škole (i izlaz)
  • 5. i 7. razredi – od 8.00 do 11 sati – glavni ulaz u školu:  lijeva vrata – 5. razredi, desna vrata – 7. razredi (i izlaz)
  • 2. i 4. razredi –  od 12,15 do 14,15 sati –ulaz na zapadna vrata škole (i izlaz)
  • 6. i 8. razredi – od 12,00 do 15 sati – glavni ulaz u školu:  lijeva vrata – 6. razredi, desna vrata – 8. razredi (i izlaz)

Učenici od 5. do 8. razreda trebaju prvog dana nastave u školu doći sa svojom maskom budući da maske koje će dobiti u školi treba oprati.

više na http://www.os-donlovrekatica-solin.skole.hr/

OŠ KRALJICE JELENE

ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./21.

Nastava za sve učenike i razredne odjele počinje u ponedjeljak 7. rujna 2020. godine. Prvi nastavni dan učenici će biti samo sa svojim  razrednikom jedan sunčani sat (60 minuta) gdje će dobiti sve potrebne informacije o organizaciji nastave i ponašanju u skladu s preporukama  epidemiologa. Učenici prvih razreda će  ući u školu u pratnji jednog roditelja po rasporedu prijema. U atriju škole učiteljica će dočekati prvaše i roditelje. Učenici od 5. do 8. razreda ponijeti sa sobom masku. Nastava će se odvijati prema slijedećem rasporedu i mjestu ulaska u škole kako bi se izbjegli međusobni kontakti.

MATIČNA ŠKOLA 7.9.2020.

JUTARNJA SMJENA

 B SMJENA :

2.b,c, 4.r, 6.r i 8.r  

MEĐUSMJENA

1.a , b, c, i d  

Raspored ulaska i prijema prvaša je:

1.a u 10.00  sati

1.b u 11.00  sati

1.c u 12.00  sati

1.d u 13.00 sati

POSLIJEPODNEVNA SMJENA

A SMJENA:                        

2.a, c, 3. , 5. i 7.r

OŠ VJEKOSLAV PARAČ

ORGANIZACIJA NASTAVE PRVOG RADNOG DANA

Đuro Baloević / datum: 3. 9. 2020. 09:12

Nastava za sve učenike i razredne odjele počinje u ponedjeljak 7. rujna 2020. godine prema posebnom rasporedu i mjestu ulaska u školu (kako bi se izbjeglo međusobne kontakte);

za „B“ smjenu (predmetna nastava) u 8.00 sati

– 7. d, 8. b i 8. c razredi ulaze na sjeverni ulaz, a 5. c, 5. d, 6. c, 7. c  i 8. d razredi ulaze na južni ulaz zgrade

Prijevoz: 7.30 sati polaze dva velika autobusa (svaki po 26 učenika) sa Dračevca, te jedan veliki autobus i kombi iz Vranjica. Obveza je razmak i maske.

Odlazak kućama je u 9.55 sati prema istom rasporedu autobusa i sjedenja.

za „B“ smjenu (razredna nastava) u 9.45 sati

–  3. c i 4. d razred ulaze na sjeverni ulaz, a 2. c, 2. d i 4. c razredi ulaze na južni ulaz zgrade.

više na http://os-vparac-solin.skole.hr/

 

 

 

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u