|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima grada Solina u školskoj /akademskoj godini 2019./2020.

 

Natječaj za dodjelu stipendija je objavljen 28. listopada 2019.

Na temelju čl. 2. Pravilnika o uvjetima i i načinu stipendiranja učenika i studenata Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“, broj: 9/10, 9/11, 10/13, 2/17 i 11/18) i Zaključka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina, (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 11/19), za školsku/akademsku godinu 2019./2020. od 24. listopada 2019. godine, raspisuje se

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
grada Solina u školskoj /akademskoj godini
2019./2020.

1. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim srednjoškolskim učenicima i studentima, učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji i učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, a koji imaju prebivalište na području grada Solina prijavljeno do 31. prosinca 2018. godine i čiji roditelj (staratelj) ima prijavljeno prebivalište na području grada Solina najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

2. VISINA STIPENDIJE:

– za učenike srednjih škola koji su ostvarili prosjek ocjena veći od 4,90 iznosi 600,00 kuna mjesečno;
– za učenike srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja iznosi 600,00 kuna mjesečno;
– za studente prve godine studija koji studiraju na području i izvan područja Republike Hrvatske iznosi 700,00 kuna mjesečno;
– za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija, a ostvarili su prosjek ocjena od 4,00-4,40 mjesečni iznos stipendije je 600,00 kuna, za prosječnu ocjenu od 4,40 do 4,80 iznos stipendije je 700,00 kuna, a za prosjek ocjena od 4,80 do 5,00 iznos stipendije je 900,00 kuna mjesečno.
– za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji studiraju izvan Republike Hrvatske, a ostvarili su prosječnu ocjenu od najmanje 4,00 mjesečni iznos stipendije je 900,00 kuna;
– za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija iz socijalno ugroženih obitelji, koji studiraju na području ili izvan područja Republike Hrvatske, a ostvarili su prosjek ocjena od 3,00 – 4,60 mjesečni iznos stipendije je 700,00 kuna, a za prosjek ocjena od 4,60 – 5,00 iznos je 900,00 kuna.
– za studente prve, druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, prve, druge, treće,četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji studiraju na području i izvan područja Republike Hrvatske za deficitarna zanimanja iznosi 900,00 kuna mjesečno;

Stipendija se isplaćuje deset (10) mjeseci u godini do završetka redovnog obrazovanja za koje je stipendija odobrena.

3. UVJETI NATJEČAJA:

A. Učenici:

a) daroviti učenici:
– redoviti učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,90;

b) učenici iz socijalno ugroženih obitelji:
– redoviti učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola iz socijalno ugroženih obitelji koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena
najmanje 3,50; poseban uvjet : socijalni uvjet ispunjava učenik koji je član obitelji, čiji je nositelj obitelji korisnik zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb.

c) učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
– redoviti učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 2,50;
poseban uvjet:
učenici koji se obrazuju za slijedeća deficitarna zanimanja:
automehaničar/automehaničarka, elektroinstalater/elektroinstalaterka, fasader/fasaderka, instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije, instalater/instalaterka kućnih instalacija, klesar/klesarica, konobar/konobarica, krojač/krojačica, kuhar/kuharica, mesar/mesarica, pekar/pekarica, slastičar/slastičarka, stolar/stolarica,tesar/tesarica i zidar/zidarica.

B. Studenti:

a) studenti
– redoviti studenti prve godine studija koji se nalaze od 1. – 5. mjesta najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata ili redoviti studenti prve godine studija koji su četvrti razred srednje škole završili sa prosjekom ocjena 4,90
– redoviti studenti druge, treće, četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 na prethodnoj godini studija ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00
– studenti koji studiraju izvan područja Republike Hrvatske pravo na stipendiju mogu ostvariti pod istim uvjetima kao i studenti koji studiraju na području Republike Hrvatske;

b) studenti iz socijalno ugroženih obitelji
– redoviti studenti prve godine studija čiji je prosjek ocjena svjedodžbe završnog razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi najmanje 4,00;
– redoviti studenti druge, treće, četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,00 na prethodnoj godini studija ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00.
poseban uvjet
socijalni uvjet ispunjava student koji je član obitelji, čiji je nositelj obitelji korisnik zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb.

c) studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
– redoviti studenti prve godine studija koji su četvrti razred srednje škole završili sa prosjekom ocjena najmanje 3,00
– redoviti studenti druge, treće, četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranig studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,00 na prethodnoj godini studija ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00.
poseban uvjet
studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na studijima:
Medicina, Farmacija, Rehabilitacija, Socijalna pedgogija, Logopedija, Psihologija, Socijalni rad, Matematika, Fizika i Informatika.

Obrazac prijave i popis dokumenata koje treba dostaviti uz prijavu, mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za javne djelatnosti, prizemlje, soba broj 1.18., Gradske uprave Solin ili na internet stranici www.solin.hr

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Protokola Gradske uprave Solin ili na adresu: Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, 21210 Solin, Stjepana Radića 42, u roku od 15 dana od dana objave Obavijesti o raspisivanju Natječaja u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ te cjelokupnog teksta Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Solina i Internet stranici www.solin.hr 

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona: 681-562 i 555-211.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni u roku od 40 dana od dana zaključenja Natječaja, na Internet stranici w.w.w.solin.hr i na Oglasnoj ploči Grada Solina, Stjepana Radića 42, Solin. U roku od 8 dana od dana objave liste učenika i studenata-korisnika stipendije na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Solina, svaki nezadovoljni sudionik Natječaja može podnijeti pismeni prigovor gradonačelniku Grada Solina.

Klasa:604-02/19-01/04
Urbroj:2180/01-07-01-19-1
Solin, 24. listopada 2019. godine

PROČELNIK ODJELA
Darko Bilandžić dipl.iur.

 

Dokumentacija za preuzimanje

1. Prijava na Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima grada Solina u školskoj -akademskoj godini 2019./2020.

2. Prijava na Natječaj šk./ak. 2019.-2020. –ugovor

3. Prijava na Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja na području grada Solina u šk./ak. godini 2019./2020.

4. Prijava na Natječaj šk./ak. – socijalna 2019.-2020.

UČENICI

PRILOZI – daroviti učenici

PRILOZI – učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 2019.-2020.

PRILOZI – učenici iz socijal.ugr. obitelji 2019.-2020.

STUDENTI

PRILOZI – redoviti studenti – prve godine studija 2019.-2020.

PRILOZI – redoviti studenti – prve godine studija za deficitarna zanimanja 2019.-2020.

PRILOZI – studenti iz socijal.ugr.obit. prva godina studija 2019.-2020.

PRILOZI – redoviti studenti ostalih godina 2019.-2020.

PRILOZI – redoviti studenti za deficitarna zanimanja ostalih godina 2019.-2020.

PRILOZI – studenti iz socijal.ugr.obit. ostale godine- 2019.-2020.

SUGLASNOST I IZJAVA

Suglasnost za objavu osobnih podataka pdf.

Izjava za stipendije 2019.-2020.

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u