|  | 

Grad Solin

Najava 23. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

 

Dana 29. lipnja 2020. godine (ponedjeljak) u 16.30 sati održat će se 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina u Domu kulture Zvonimir Solin.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

1.Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine
2.Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
3.Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
4.Informacija u svezi provedbe natječaja i odabira izvođača radova, na rušenju baraka u centru Solina
5.Prijedlog Zaključka o financijskom izvješću Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za 2019. godinu
6.Prijedlog Zaključka o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu
7.Prijedlog Zaključka o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2019. godinu
8.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2019. godinu
9.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2019. godinu
10.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin
11.Prijedlog Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r

Prijedlozi zaključaka, izvješća, odluka 23. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u