|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

Najava 16. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

 

 

Dana 3. rujna 2019. godine (utorak) u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici, na adresi Stjepana Radića 42 održat će se 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

– Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća
– Verifikacija s tematske sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2019. godinu
2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Solina za razdoblje siječanj 2019. godine – lipanj 2019. godine.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
4. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Solina
5. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “DRAŽICA”, Mravince
6. Prijedlog Odluke o dodjeli Kolektivnih nagrada Grada Solina
7. Prijedlog Odluke o dodjeli Osobnih nagrada Grada Solina

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA SOLIN 
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r

Prijedloge izvještaja i Odluka 16. sjednice Gradskog vijeća grada Solina možete pogledati OVDJE

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u