|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

Mr.sc. Jasna Ninčević: I moje prvo pitanje je bilo, zašto nemaju dvije mjerne stanice

 

Foto: Solin Live

Sinoć smo bili na tribini o odlagališti otpada Karepovac i problemima koje su stvoreni građanima Solina, Splita i okolice, koja je održana u organizaciji “Kluba mladih Split”.

Na javnoj raspravi su sudjelovali  ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo  mr. sc. Jasna Ninčević, specijalist epidemiolog dr. Ivo Petrić, dr. sc. Viktor Simončić, organizator prosvjeda protiv nestručne sanacije Karepovca Veljko Popović i stručnjak za permakulturu i održivi razvoj, predsjednik udruge Permakultura Dalmacija Ivan Rako.

Pozivu se nisu odazvali dogradonačelnik Nino Vela, ispričao se zbog protokolarnih obaveza i najavio je dolazak nekoga iz gradske uprave, međutim nitko se nije pojavio. Ispred izvođača Arsen Zoran Tonšić, Mislav Olujić i Tina Dumanić. Također, predstavnik nadzora Mario Bucat, direktor Čistoće Miroslav Delić te Nedjeljko Jovanović, direktor tvrtke distributera biološko-kemijskog sredstva za smanjenje neugodnih mirisa su se oglušili na poziv. Voditelj odjela za praćenje kvalitete zraka i tla ‘Higijenskog’ Nenad Periš se ispričao zbog nedolaska, ali je poslao odgovore na pitanja koja su mu postavljena.

Od gradskih vijećnika raspravu su pratili MOST-ovci Ante Čikotić i Ante Bradarić Šljujo i SDP-ov Joško Markić.

Pitanje koje sam postavio sudionicima je na osnovi izjave, našeg sugrađanina i župana Blaženka Bobana za portal index.hr “Kao župan nisam pozvan vjerovati ni Jasni Ninčević, ni Neni Perišu, ni bilo kome drugome. Moje je jedino da vjerujem uređajima i mjernim instrumentima, jer oni ne pokazuju faktor ljudske slabosti, nego samo egzaktne brojke, koje su zasad pod kontrolom, a nadam se da će tako i ostati”.

koje glasi;

Kako reagira mjerna stanica s južne strane Karepovca kada puše jugo i kada su ugroženi stanivnici sa sjeverne strane Karepovca?

Prva nam je odgovorila mr.sc. Jasne Ninčević, “I moje prvo pitanje je bilo, zašto nemaju dvije mjerne stanice, pa mi je voditelj odjela rekao da je ova mjerna stanica postavljena na takvom položaju da ona hvata, bez obzira na ružu vjetrova, sve sastojke.” i dodala, postoji neusklađenost između studija utjecaja na okoliš i rješenja iz 2000. i projektne dokumentacije, ono što sam ja pročitala u toj studiji je da moraju postojati dvije mjerne stanice. U 33% slučajeva puše sjeveroistočni vjetar, a u 11% jugoistočni, prema tome logično bi bilo da imaju dvije mjerne postaje, a kada sam tako ja tražila da stavu oni su me ismijali.

Dr. sc. Viktor Simončić ukratko je rekao pravu istinu, Oni vam prodaju maglu sa 24 satnim mjerenjem….

Odgovor i moje pitanje pogledajte u videu objavljenom na facebook stranici Dalmatinski Portal od 12:50h do  16:50h

IZVOD IZ PROJEKTA, kojeg nam je poslao dr. sc. Viktor Simončić!!!

FAZA 1:

Gospodarenje postojećim i novim otpadom se provodi temeljem “Plana iskopa i postupanja s otpadom tijekom izvođenja radova” kojega izrađuje Izvođač najkasnije 14 dana prije početka radova koji mora biti pregledan i odobren od strane Nadzora i Naručitelja.

““““““““““““““

Tijekom cijelog vremena iskopa i premještanje otpada Izvođač provodi mjere zaštite od prašine i neugodnih mirisa propisanih tehničkim uvjetima iskopa i ugradnje otpada.

““““““““““““““

4.1.29.2. Tehnologija iskopa otpada

Prije započinjanja aktivnosti na iskopu starog otpada, zona zahvata mora biti sigurna, tj. mora biti izvršeno otplinjavanje.

Otplinjavanje tijela starog otpada prije nego što će se izvršiti njegov iskop je isključiva odgovornost izvođača. Prema tome, izvođač će:

  • izvesti dovoljan broj bunara za otplinjavanje, minimalno 4 bunara po jednom hektaru, po potrebi i više,
  • izvesti sve potrebne instalacije za dreniranje i odvođenje plina,
  • izvesti sve potrebne instalacije i uređaje za spaljivanje plina,
  • redovito vršiti potrebna mjerenja kvalitete zraka, sastava plina itd. čime će kontinuirano dokazivati uspješnost otplinjavanja, te da su stvoreni uvjeti za nesmetan rad na odlagalištu,
  • sustav mora sadržavati i kemijska sredstva ugodnog mirisa, koja se raspršuju u zrak u blizini otvorene radne plohe,
  • po potrebi poduzimati i sve ostale aktivnosti koje su nužne za uspješno otplinjavanje, siguran rad radnika na odlagalištu i potrebnu zaštitu okoliša.

Izvođač će prije početka radova izraditi Plan iskopa otpada koji je povezan sa specifičnim planom zaštite na radu na odlagalištu. Plan iskopa otpada treba definirati slijed iskopa otpada, potrebne strojeve, transportna sredstva i opremu, približne količine, operacijske procedure, zaštitu od površinskih voda, procedure i način kontrole procjednih voda, prašine i mirisa, mjere zaštite i sigurnosti, te sve ostalo nužno za siguran i uspješan rad.

Aktivnu površinu iskopa i ugradnje otpada treba održavati minimalnom potrebnom u skladu sa zahtjevima za realizacijom premještanja otpada u zadanim rokovima. Po završetku radnog dana, aktivna površina se privremeno prekriva mineralnim ili umjetnim slojevima koji se uklanjaju prije nastavka radova. Po dostizanju projektiranih kota otpad se prekriva izravnavajućim slojem uz oblikovanje bermi i postavljanje ograda za zaštitu od nanosa (engl. silt fences).

Privremeni pokosi otpada prilikom iskopa trebaju biti u nagibu ne strmijem od 1:1.

Izvođač je prilikom radova dužan provoditi monitoring odlagališnog plina i zraka i po potrebi poduzeti sve potrebne mjere zaštite od plina da bi se na potrebni minimum smanjio rizik od požara ili eksplozija.

Jedinična cijena stavke troškova koja obuhvaća iskop, premještanje, privremeno odlaganje, ponovni utovar i ugradnju starog otpada uključuje u sebi bilo koju vrstu iskopa i utovara, priguravanja, među odlaganja i pretovara na područje zahvata, odnosno mjestu iskopa otpada u okviru postojećeg smetlišta. Bilo koja promjena načina rada u tehničkom (tehnološkom) ili organizacijskom smislu prilikom iskopa i utovara starog otpada ne daje pravo Izvođaču na bilo kakvu promjenu ugovorene jedinične cijene iskopa, premještanja i ugradnje starog otpada.

Iskop, priguravanje, utovar, među odlaganje i pretovar bilo kojeg organizacijskog i tehničkog (tehnološkog) oblika starog otpada na mjestu njegova iskopa, obuhvaća poduzimanje svih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovim DZN i projektnom dokumentacijom. Smatra se da je isključivo Izvođač odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća iskop, premještanje i odlaganje predmetnog starog otpada

Predobrada otpada prije ugradnje

Predobrada postojećeg starog otpada, kojeg po ovoj tehničkoj dokumentaciji treba premjestiti unutar granica tijela odlagališta predviđenih ovim DZN i projektnom dokumentacijom, obuhvaća slijedeće:

  • obavezno izdvajanje glomaznog otpada i opasnog otpada s odvozom na mjesto koje je osposobljeno prihvatiti takove otpade
  • obavezno izdvajanje automobilskih guma i njihov odvoz na predviđenu površinu
  • obavezno izdvajanje inertnog mineralnog kamenog materijala iz mase starog otpada, odnosno razdvajanje otpada na ostali otpad i na inertni otpad (materijal). Navedeno se vrši nailaskom na veće leće inertnog materijala koje bi se po odluci i nalogu Nadzornog inženjera iskapale bez primjesa drugih vrsta otpada
  • obavezno izdvajanje predmeta čija je jedna dimenzija veća od 1 m, a pogotovo predmeta čija je jedna dimenzija (duljina) izrazito dominantna u odnosu na širinu i visinu, a prelazi 0,5 m (armature, stupovi, debele grane i stabla i sl.) prilikom punjenja tijela deponija.

Predobrada starog otpada provodi se unutar područja odlagališta Karepovac.

Smatra se da je prvenstveno izvođač odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća iskop, premještanje i ugradnju starog otpada.

Transport bilo kojeg oblika (premještanje, prebacivanje, preguravanje, prijevoz) starog otpada s mjesta njegova iskopa na mjesto njegove ugradnje obuhvaća također sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obavezne važećim zakonom te koje su propisane ovim DZN i projektnom dokumentacijom. Smatra se da je isključivo Izvođač odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća iskop, premještanja i odlaganje (ugradnju) starog otpada. Uključuje i privremeno prekrivanje aktivnog ”lica” odlagališta mineralnim ili umjetnim materijalima na kraju radnog dana.

Nakon što je otpad istovaren Izvođač planira otpad u približno horizontalne slojeve debljine 50 do 60 cm u rastresitom stanju, zbija ga i vrši dnevno prekrivanje odgovarajućim materijalima ukoliko završni sloj otpada nije sam po sebi inertni otpad.

Biorazgradivi plastični film za dnevno prekrivanje otpada

Izvođač mora osigurati cjelokupnu radnu snagu, materijal i opremu te izvođenje svih radova potrebnih za izradu, uskladištenje, isporuku i ugradnju biorazgradivog plastičnog filma za dnevno prekrivanje.Ugradnju biorazgradivog plastičnog filma potrebno je provesti zajedno s ugradnjom otpada.

mm

ABOUT THE AUTHOR

Vlasnik Solin Live portala...

Solin Info

Solin Live na Instagram-u