|  |  | 

Solinjani pitaju ZP Izdvojeno

“LJEPOTE SOLINA” Komunalci gdje ste?

 

“Molim komunalno da počne nešto raditi po pitanju bezobraznika!”

Foto: facebook/Solin ljepota koja ne prolazi!

U facebook grupi Solin ljepota koja ne prolazi! jutros su osvanule nove fotografije “ljepote” Solina. Naime, naša sugrađanka objavila je fotografije smeća koje se nalazi u Ulici Petra Hektorovića u naselju Priko Vode s komentarom “Molim komunalno da počne nešto raditi po pitanju bezobraznika!”

 

ODGOVOR KOMUNALE

U Komunalnom odijelu Grada Solina zaposlene su tri osobe, komunalni redar, higijeničar i izvidnik. Naime, nemoguće je s tri osobe pokriti cijeli Solin, sve ulice, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Postoje ovakvi slučajevi, ali moramo napomenuti, da su svi građani dužni obavijestiti nas o ovim propustima, mi smo uvijek dostupni, a naš broj možete pronaći na web stranici Grada Solina. www.solin.hr

Moramo i dodati da su obaviještene nadležne službe koje će u toku dana smeće ukloniti.

ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO GRADA SOLINA

Voditelj odsjeka: Zdravko Latinčić, ing. prom.
Tel.: 021/681-568, 098/361-679
e-mail: zdravko.latincic@solin.hr

Viša stručna suradnica za pravne poslove
Dijana Barišić, struč. spec.admin.publ.
tel.021/681-566; fax: 021 681 572
e-mail: dijana.bar@solin.hr

Komunalni redar: Ante Roso
Tel.: 021/681-564; mob: 095 666 2442
e-mail: anteroso@solin.hr

Higijeničar: Stipe Barun
tel.: 021/681-564, 098/982-2995
e-mail: stipebarun62@gmail.com

mm

ABOUT THE AUTHOR

Vlasnik Solin Live portala...

Solin Info

Solin Live na Instagram-u