|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

Javna ustanova u kulturi “Zvonimir” Solin – Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi „Zvonimir” o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi Doma kulture „Zvonimir” Solin, broj: 00-11/2-2019 od 08. svibnja 2019., a uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Solina, klasa: 021-05/19-01/02, urbroj: 2180/01-02-01-19-10 od 29. ožujka 2019. godine, Javna ustanova u kulturi „Zvonimir” Solin objavljuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmetni poslovni prostor nalazi se u zgradi Doma kulture „Zvonimir” Solin u Solinu, Kralja Zvonimira 50 (č.zgr. 783), koja je sagrađena na k.č. 4890/2 (K.O. Solin), a u kojoj je sjedište Javne ustanove u kulturi „Zvonimir” Solin. Prostor koji se daje u zakup sastoji se od zatvorenog dijela koji je smješten u prizemlju zgrade i kojima ima površinu 58 m2 i vanjskog prostora koji ima površinu 190 m2. Za navedeni poslovni prostor predviđena namjena je pružanje usluga ugostiteljske djelatnosti.

Cjeloviti tekst natječaja možete preuzeti OVDJE

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Grgo Bućan, v.r.

 

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u