|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

JADRO IZVOR GIGAVATSATI

 

Foto: Solin Live

U cijelosti prenosimo zanimljiv tekst objavljen na facebook stranici udruge Društvo prijatelja solinske baštine;

JADRO IZVOR GIGAVATSATI

U bespućima “svemrežja” (interneta) nalazi se mnoštvo zanimljivih stručnih radova o našoj Rici i svemu blagu u, na, i oko nje, a jedan od tih radova bavi se čak i pitanjem revitalizacije hidroelektrane na izvoru Jadra.

Uz donošenje rezultata sustavnih istraživanja na kojima se temelji čitavi rad i ponajprije uvažavanje očuvanja Rike i njezina okoliša te poticanje obnovljivih izvora energije autor ističe kako:
“Prethodna hidrološka obilježja ukazuju na znatan potencijal ove pozicije. Postoji dobro očuvana protočna infrastruktura stare hidroelektrane “Vrilo”, koja je izgrađena 1908. godine za potrebe tvornice cementa “10. kolovoz” (Majdan). Hidroelektrana “Vrilo” i tvornica cementa Majdan izvan pogona su od 1998., odnosno 2008. godine. Kako se u prošlosti na ovoj lokaciji nalazila tvornica cementa, već postoji prometna infrastruktura, kao i dobre mogućnosti za priključak na elektroenergetski sustav. Temeljem navedenog, promatrana pozicija je idealna za smještaj postrojenja male hidroelektrane…”

Nadalje autor u radu također donosi podatke kako ista hidroelektrana ima potencijala za proizvodnju nekih 6,15 GWh godišnje, uzme li se pritom u obzir prosječna potrošnja domaćinstva od 10.000 kWh električne energije godišnje, prostim računanjem izgleda da bi se nekih 614 domaćinstava na solinsko-kliškome području moglo opskrbljivati električnom energijom dobivenom iz Rike.

U najmanju ruku zanimljiv materijal za promišljanje o korisnom povezivanju dvaju oblika baštine…

https://zir.nsk.hr/islandora/object/gfos:561/preview

 

Udruga je slobodno i dobrovoljno osnovana radi sljedećih ciljeva:

Upoznavanja građana s kulturno-povijesnom baštinom solinskoga kraja, te isticanja njihove vrijednosti i važnosti za nacionalnu kulturu i povijest
Poticanja na maksimalnu zaštitu, popravke, konzervaciju, restauraciju i restituciju spomenika i svi drugih povijesnih vrijednosti solinske baštine.
Pronalaženja i otkupa predmeta od povijesnog i etnografskog značenja i njihove zaštite.
Materijalnog pomaganja izvršenja programa akcija organizacija koje djeluju u oblasti zaštite spomenika kulture, arhivske građe i drugih kulturnopovijesnih vrijednosti.
Suradnje sa znanstvenim, stručnim, umjetničkim, kulturnim i prosvjetnim institucijama i udrugama kao i sa tijelima državne i lokalne samouprave.
Otklanjanje šteta na spomenicima.

 

 

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL

Solin Info

Solin Live na Instagram-u