|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

Dječjem gradskom vijeću grada Solina i udrugama Solinjani i Blaca dodijeljena Povelja za provedenu Naj-Akciju u 2022.

Suradnja malih članova Dječjeg gradskog vijeća Solina i udruga Blaca i Solinjani okrunjena Poveljom za Naj-Akciju 2022. godine

Središnji koordinacijski odbor „Gradovi i Općine – prijatelji djece“ uz UNICEF i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na svečanom savjetovanju održanom u prosincu 2022. godine u Zagrebu dodijelio je Gradu Solinu, odnosno Dječjem gradskom vijeću Povelju za uspješno provedenu Naj-akciju 2022. pod nazivom „Od šenice do pogače“.

 

Dječje gradsko vijeće kandidiralo je za izbor Naj-akcije u 2022. godini projekt pod nazivom „Od šenice do pogače“ – očuvanja tradicije i običaja našeg kraja u partnerstvu s Udrugom Blaca i Udrugom Solinjani.

 

Cilj projekta koji je odrađen krajem rujna na Blacama je jačanje međugeneracijske solidarnosti i očuvanje kulturnih običaja i tradicije te razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici na njihov prijedlog. U projektu “Od šenice do pogače” su se preferirale aktivnosti s odlikama spontanog, samostalnog, dragovoljnog i istraživačkog rada kod djece. Djeca su na svome putu usvajanja znanja i vještina imala brojne suradnike, prvenstveno članove udruga Solinjani i Blaca. Svrha i želja zajedničkog projekta je naglasiti važnost običaja koji se prenose s generacije na generaciju, a ovaj projekt je spoj starih mudrosti i mladih ruku.

 

 

 

Grad Solin, Dječje gradsko vijeće, udruge Blaca i Solinjani dobili su još jedno priznanje za svoj rad, a uspješna suradnja će se nastaviti.

Grad Solin od 2015. godine sudjeluje u akciji Gradova prijatelja djece i s ponosom godinama nosi titulu Grada prijatelja djece zadovoljavajući stroge kriterije, a ovo je sedma kontinuirana Povelja Dječjem gradskom vijeću što potvrđuje kvalitetu programa i uspješnost akcija provedenih s djecom.

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL