|  |  | 

Grad Solin ZP Izdvojeno

BOLJI SOLIN: NOVI PROSTORNI PLAN – RJEŠENJA (DRUGI DIO)

 

NOVI PROSTORNI PLAN – RJEŠENJA (DRUGI DIO)

Stanogradnja:

U ovom dijelu do sada je vladao totalni kaos. Ovo se mora promijeniti na bolje.

Mora se odrediti nekoliko zona za gradnju stanova u obliku manjih ili većih naselja kako bi se troškovi njihovog komunalnog opremanja smanjili na najmanju moguću mjeru.

Izgradnja zelenih površina i parkova:

Grad Solin u proteklih 30 godina nije izgradio skoro ni jednu iole važniju novu zelenu površinu.

To se posebno odnosi na rubne mjesne odbore.

Nužno je planirati manje i veće zelene površine i u svim Mjesnim odborima, a tamo gdje ima prostora i veće parkove.

Turizam, sport i rekreacija:

Osmisliti novi način korištenja lokaliteta Stare Salone i ostalih arheoloških lokaliteta izgradnjom dodatnih sadržaja

Izgraditi različite staze i vidikovce na padinama Kozjaka u smislu sporta, izletništva i rekreacije

Zaštita okoliša:

Svi budući objekti koji će se u budućnosti graditi moraju zadovoljiti stroge ekološke norme a nužno je napraviti i reviziju svih objekata koji se danas koriste.

mm

ABOUT THE AUTHOR

PRVI SOLINSKI NEOVISNI NEWS PORTAL