|  |  |  | 

Komentar dana Komentar Dana ZP Izdvojeno

3 godine i 10 mjeseci “ladi jaja”, a 2 mjeseca nam “maže oči”

 

 

Komentar dana na novu objavu s gradske web stranice Solina “Intenzivni radovi na gradskim prometnicama”

“U laži su kratke noge”

Gradonačelniče Dalibor nemoj biti klaun veći nego jesi. Tri godine i 10 mjeseci “ležiš i ladiš jaja” i sada, dva mjeseca prije izbora si angažirao sve moguće Plingove strojeve da ti uređuju ulice.

 

Sukladno najavama gradonačelnika Dalibora Ninčevića o provođenju intenzivnih radova na rekonstrukciji gradskih prometnica donosimo podatke o aktualnim radovima i zahvatima koji uskoro kreću s realizacijom.

REKONSTRUKCIJA ULICE PETRA KREŠIMIRA IV

U gotovo cijeloj dužini, cca 550m, rekonstruira se ulica Petra Krešimira IV. Ulica je puna zakrpa, ulegnuća i rupa te će se izvršiti skidanje asfaltnog sloja, popravak loših mjesta plićim zahvatima ili dubljim kopanjem do nosivog sloja, stavljanjem tampona i asfaltiranje cijelog kolnika, dijelom izravnavajućim slojem, dijelom habajućim i nosivim slojem. Skidat će se i asfalt na nogostupima, izvršiti popravke, te ugraditi rampe za invalide i zamijeniti dio propalih i oštećenih rubnjaka.

Radove izvodi tvrtka „Pling“ d.o.o. iz Solina. Vrijednost radova s troškovima nadzora je 931.836,88 kn s PDV-om, a rok izvođenja 30 radnih dana.

PROŠIRENJE DIJELA ULICE 27. RUJNA U MRAVINCIMA

Radovi na rekonstrukciji i proširenju dijela ulice 27. rujna, na dužini 140 m, obuhvaćaju proširenje asfaltnog zastora na 5,5 m i 1,0 m proširenje za upušteni nogostup za pješački promet i mimoilaženje većih vozila. Rekonstrukcija obuhvaća skidanje asfalta i popravak loših mjesta, ulegnuća, rupa i sl. eventualno tamponiranje gdje je potrebno te stavljanje habajućeg i nosivog sloja asfalta. Zbog proširenja srušit će se postojeći potporni i ogradni zidovi i sagraditi novi armirano-betonski. Postavit će se nova vodovodna instalacija, a oborinska odvodnja će se riješiti asfaltnim rigolima i betonskim kanalicama.

Za navedene radove ishođena je građevinska dozvola i odabran izvođač radova, „Gradina mont“ d.o.o. Vučipolje. U tijeku je žalbeni rok, nakon čega se očekuje potpisivanje ugovora. Početak radova najavljen je za drugu polovicu ožujka, a procijenjena vrijednost radova s troškovima nadzora iznosi cca 780.000,00 kn s PDV-om. Predviđeni rok za dovršetak projekta je 90 dana.

REKONSTRUKCIJA ULICE SV. NIKOLA (od crkve do ulice Dudini)

Postojeća prometnica nema nogostup te je time onemogućeno sigurno odvijanje pješačkog prometa, osobito djece iz osnovne škole Vjekoslav Parać. Križanje ulica Sv.Nikole i Dudini je nepregledno što ugrožava sigurno odvijanje prometa vozilima i pješacima. Stanje asfaltnog kolničkog zastora je vrlo loše, sa mjestimičnim rupama, uzdužnim i mrežastim pukotinama.

Projektom je predviđeno proširenje ceste (2x 2,75 m) i dogradnja nogostupa (1,5 m), rušenje postojećih potpornih i ogradnih zidova i izgradnja novih, proširenje opasne krivine, skidanje gornjeg stroja ceste, popravci loših mjesta, te navlačenje novog asfalta, Također će se u nogostupu postaviti nova javna rasvjeta, a riješit će se i oborinska odvodnja ceste. Dužina cijelog zahvata je 107 m.

Za navedene radove ishođena je građevinska dozvola i u tijeku je natječajni postupak za odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Procijena radova s troškovima nadzora je cca 980.000,00 kn s PDV-om, a rok izvođenja radova je 60 dana.

 

mm

ABOUT THE AUTHOR

Vlasnik Solin Live portala...